A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…  SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ… SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

Volumul A fost odată ca niciodată… sau despre basme terapeutice explorează semnificația basmelor, descoperind felul în care ele afectează dezvoltarea psihologică a copilului și a adultului.

Ne schimbă poveștile în vreun fel? Și dacă da, cum?

Basmele ajută oamenii să facă faţă unor conflicte interioare ce sunt parte din viaţa de zi cu zi, fiind şi motivul pentru care ele rezistă în timp. Basmele oferă o scenă pe care oamenii să îşi poată juca conflictele interioare.


EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

Volumul intitulat „Evaluarea întreprinderii şi diagnostic financiar-contabil”, aflat la a treia ediție, aduce elemente de noutate în domeniul evaluărilor de întreprinderi şi al metodelor de evaluare, precum şi aspecte noi privind evaluarea proprietăților imobiliare, cu aspecte specifice în contextul pandemiei de COVID-19. Volumul reunește într-un mod sistematizat, aspectele de noutate aduse de ediția din 2020 a standardelor de evaluare a bunurilor elaborate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), pe baza standardelor internaționale de profil și de literatura conexă acestor reglementări de referință.


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO

Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. Filosofia Integrativității conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive. Aflăm din paginile lucrării că relația între viziunea general filosofică și filosofiile de ramură sau aplicative este, de fapt, o corelație. Filosofiile aplicative constituie premise ale unui demers inductiv, care, completat cu argumente și intuiții strict raționale, se va solda cu ideile unei viziuni general filosofice. La rândul lor, ideile general filosofice vor deveni premise ale unui demers deductiv, de reexpunere a principalelor idei din filosofiile aplicative. Cupola construcției inductive devine astfel temelia aceluiași edificiu refăcut și prezentat sub aspect deductiv. Ideea fundamentală a concepției ontologice, metafizice și gnoseologice în viziunea domnului profesor Ioan N. Roșca este ideea integrativității, altfel spus ideea corelativității spiritului și materiei, a subiectivului și obiectivului, corelativitate prezentă și în rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă filosofia omului, a valorilor și a istoriei.


În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Studiile și eseurile semnate de domnul prof. univ. dr. Acsinte Dobre, reunite în volumul IDEI ÎN AŞTEPTARE – PRIN TUMULTUL VREMII, sunt un nou prilej de explorare a ideilor pe baza cărora există și se dezvoltă lumea zilelor noastre. De ce poate fi incitantă lectura unor astfel de scrieri? Pentru că temele abordate intrigă, fascinează, trasează uimitoare linii de legătură între teoriile elaborate de marii gânditori de-a lungul vremii și răstălmăcirile și interpretările generate de noile paradigme ale secolului XXI. Actualitatea unor teme poate fi bănuită încă din titlurile acestora: Reflecții socio-istorice despre adevăr și știință; Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată; Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne; Știință și credință în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea; A  trăi  împreună – Imperativul  întăririi legăturilor sociale într-o  lume  tot  mai individualistă; Amplificarea raporturilor omului cu natura și „noua alianță” din știința contemporană; Universal și contextual-istoric în evoluția spiritual-culturală a postmodernității; Să regândim conflictele  sociale în  lumea complexă de azi; Vechiul univers Guttenberg  și lumea virtuală nouă, a internauților. Sunt numai câteva dintre abordările uimitoare care vor face deliciul cititorului nu neapărat pasionat de filosofie, ci a tuturor celor care își pun întrebări asupra vremurilor în care trăiesc.


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, ÎN COLECȚIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, ÎN COLECȚIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE

O nouă carte semnată de domnul profesor Mircea Coșea este, întotdeauna, un prilej de reflecție, pentru că nu vorbim despre o simplă analiză economică, ci despre modul în care condeiul domniei sale așterne pe hârtie prognoze și proiecții în viitor ale unei economii marcate de o profundă criză. Diagnosticul pus este, de cele mai multe ori, dur, dar bine fundamentat. Mircea Coșea nu caută vinovați, nu arată cu degetul spre cineva anume, nu scrie și nu analizează situația cu încrâncenare. Ba chiar, uneori, exemplele și descrierile sunt punctate cu un umor vaporos, cu ironie, dar și cu amărăciunea specialistului conștient că lucrurile puteau arăta altfel. Pandemia și provocările sale sunt analizate în această nouă carte nu neapărat prin prisma prezentului, ci din perspectiva nu foarte optimistă a evoluției economiei mondiale, în general, și a celei românești în particular. O lectură care îndeamnă la calm, luciditate și cumpătare.

 

*   

 

„Profesorul de Economie Mircea COȘEA, prin această carte, ține încă o lecție de economie prin care arată că dacă viața este trăită după principiul apa trece, pietrele rămân speranța unui trai mai bun, deși posibilă și realizabilă, devine doar o închipuire. Astfel se întâmplă chiar și într-o perioadă pe care cu toții o dorim cât mai curând trecută, dar care, așa cum arată în această carte Profesorul, ne schimbă deja viața prezentă și viitoare.”

Conf. univ. dr. Dragoș Huru
Academia de Studii Economice din București,
Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată
Director al Departamentului de Economie şi Politici Economice