Lansare: MINERVA – Journal of History and Philosophy

Lansare: MINERVA – Journal of History and Philosophy

Marți, 21 septembrie 2021, cu începere de la orele 15.00, în Sala USH ProBusiness din strada Ion Ghica nr.13, etaj 2, va avea loc lansarea noii reviste MINERVA – Journal of History and Philosophy, prima publicație cu profil umanist gândită și editată integral de Editura Fundației România de Mâine, având caracterul unui proiect cultural original menit să legitimeze și să concretizeze eforturile unei instituții de cultură care va împlini în curând treizeci de ani de existență. Publicația, care va apărea semestrial, va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și în varianta online, ca subdomeniu al site-ului editurii. Conținutul va fi editat exclusiv în limba engleză, cu scopul de a crește vizibilitatea și gradul de diversificare a activităților editoriale.

Revista își propune să fie un model de atitudine culturală, o tribună a adevărului, care prin publicarea de studii, eseuri și restituiri istorice să stimuleze creativitatea și dreptul la opinie.


Editura Fundației România de Mâine și Istituto TESEO din Italia lansează Eseuri nonconformiste din istoria filosofiei

Editura Fundației România de Mâine și Istituto TESEO din Italia lansează Eseuri nonconformiste din istoria filosofiei

Editura Fundației România de Mâine și Istituto TESEO din Italia lansează marți, 21 septembrie 2021, cu începere de la orele 16.30, în Sala USH ProBusiness din strada Ion Ghica nr.13, etaj 2, traducerea în limba română realizată de Alexandra Radu a lucrării ESEURI NONCONFORMISTE DIN ISTORIA FILOSOFIEI semnat de Diego Fusaro, personalitate marcantă a noii generații de filosofi din Italia, cu o prefață aparținând domnului prof.univ.dr. Ioan N. Roșca.

Prin metoda utilizată, care îi plasează pe gânditori atât în timpul lor, cât și în actualitate, lucrările istorico-filosofice ale lui Diego Fusaro se corelează atât între ele, cât și cu lucrările sale semnificative pentru unele ramuri distincte ale filosofiei. Este și cazul eseurilor nonconformiste din prezentul volum. Ele sunt nonconformiste prin metodă și, în consecință, prin interpretările date și semnificațiile lor actuale. Diego Fusaro este adeptul metodei sociologice, nu însă și sociologizante, considerând că orice filosofie exprimă, în mod fundamental, ideile gânditorului respectiv despre de om și istorie și că acestea își pun amprenta și asupra ideilor ontologice și gnoseologice, care sunt de maximă generalitate și abstractitate.


Editura Fundației România de Mâine lansează: Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală

Editura Fundației România de Mâine lansează: Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală

Lucrarea intitulată Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală realizată de un colectiv de autori coordonat de domnul academician Gheorghe Zaman reprezintă o pledoarie pentru lectori şi alte categorii de beneficiari, în primul rând, în sensul asimilării ansamblului de instrumente analitice şi predictive pentru creşterea eficienţei contabilităţii şi managementului financiar-contabil, în direcţia maximizării valorii sociale a unei entităţi economice, în mod complementar față de finalitatea relativ îngustă şi devenită caducă, a paradigmei capitaliste, de „maximizare exclusivă a profitului“, promovată de Milton Friedman.

Volumul abordează, într-o manieră complexă, impactul pe care îl au transformarea digitală şi tranziţia la tehnologiile „disruptive” asupra contabilităţii ca domeniu ştiinţific al înregistrării, prelucrării, sintezei şi utilizării informaţiilor în procesul decizional al fluxurilor financiar-contabile, dar și asupra managementului proceselor de învățământ sau al altor domenii.


LANSAREA VOLUMULUI FILOSOFIA INTEGRATIVITĂȚII

LANSAREA VOLUMULUI FILOSOFIA INTEGRATIVITĂȚII

Editura Fundaţiei România de Mâine, vă invită joi, 8 iulie 2021, ora 16:30 la evenimentul de lansare a volumului domnului profesor Ioan N. Roşca „Filosofia integrativităţii“.

Evenimentul va avea loc în locaţia Universităţii Spiru Haret din str. Nicolae Iorga nr. 34 – 36, în aer liber. Menţionăm că vor fi respectate normativele în vigoare pentru buna desfăşurare a evenimentului în condiţii de siguranţă pentru participanţi.

„Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. «Filosofia Integrativității» conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive“.

„A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO”

Vă aşteptăm!

 


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO

Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. Filosofia Integrativității conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive. Aflăm din paginile lucrării că relația între viziunea general filosofică și filosofiile de ramură sau aplicative este, de fapt, o corelație. Filosofiile aplicative constituie premise ale unui demers inductiv, care, completat cu argumente și intuiții strict raționale, se va solda cu ideile unei viziuni general filosofice. La rândul lor, ideile general filosofice vor deveni premise ale unui demers deductiv, de reexpunere a principalelor idei din filosofiile aplicative. Cupola construcției inductive devine astfel temelia aceluiași edificiu refăcut și prezentat sub aspect deductiv. Ideea fundamentală a concepției ontologice, metafizice și gnoseologice în viziunea domnului profesor Ioan N. Roșca este ideea integrativității, altfel spus ideea corelativității spiritului și materiei, a subiectivului și obiectivului, corelativitate prezentă și în rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă filosofia omului, a valorilor și a istoriei.


În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Studiile și eseurile semnate de domnul prof. univ. dr. Acsinte Dobre, reunite în volumul IDEI ÎN AŞTEPTARE – PRIN TUMULTUL VREMII, sunt un nou prilej de explorare a ideilor pe baza cărora există și se dezvoltă lumea zilelor noastre. De ce poate fi incitantă lectura unor astfel de scrieri? Pentru că temele abordate intrigă, fascinează, trasează uimitoare linii de legătură între teoriile elaborate de marii gânditori de-a lungul vremii și răstălmăcirile și interpretările generate de noile paradigme ale secolului XXI. Actualitatea unor teme poate fi bănuită încă din titlurile acestora: Reflecții socio-istorice despre adevăr și știință; Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată; Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne; Știință și credință în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea; A  trăi  împreună – Imperativul  întăririi legăturilor sociale într-o  lume  tot  mai individualistă; Amplificarea raporturilor omului cu natura și „noua alianță” din știința contemporană; Universal și contextual-istoric în evoluția spiritual-culturală a postmodernității; Să regândim conflictele  sociale în  lumea complexă de azi; Vechiul univers Guttenberg  și lumea virtuală nouă, a internauților. Sunt numai câteva dintre abordările uimitoare care vor face deliciul cititorului nu neapărat pasionat de filosofie, ci a tuturor celor care își pun întrebări asupra vremurilor în care trăiesc.