În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Studiile și eseurile semnate de domnul prof. univ. dr. Acsinte Dobre, reunite în volumul IDEI ÎN AŞTEPTARE – PRIN TUMULTUL VREMII, sunt un nou prilej de explorare a ideilor pe baza cărora există și se dezvoltă lumea zilelor noastre. De ce poate fi incitantă lectura unor astfel de scrieri? Pentru că temele abordate intrigă, fascinează, trasează uimitoare linii de legătură între teoriile elaborate de marii gânditori de-a lungul vremii și răstălmăcirile și interpretările generate de noile paradigme ale secolului XXI. Actualitatea unor teme poate fi bănuită încă din titlurile acestora: Reflecții socio-istorice despre adevăr și știință; Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată; Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne; Știință și credință în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea; A  trăi  împreună – Imperativul  întăririi legăturilor sociale într-o  lume  tot  mai individualistă; Amplificarea raporturilor omului cu natura și „noua alianță” din știința contemporană; Universal și contextual-istoric în evoluția spiritual-culturală a postmodernității; Să regândim conflictele  sociale în  lumea complexă de azi; Vechiul univers Guttenberg  și lumea virtuală nouă, a internauților. Sunt numai câteva dintre abordările uimitoare care vor face deliciul cititorului nu neapărat pasionat de filosofie, ci a tuturor celor care își pun întrebări asupra vremurilor în care trăiesc.


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, ÎN COLECȚIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, ÎN COLECȚIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE

O nouă carte semnată de domnul profesor Mircea Coșea este, întotdeauna, un prilej de reflecție, pentru că nu vorbim despre o simplă analiză economică, ci despre modul în care condeiul domniei sale așterne pe hârtie prognoze și proiecții în viitor ale unei economii marcate de o profundă criză. Diagnosticul pus este, de cele mai multe ori, dur, dar bine fundamentat. Mircea Coșea nu caută vinovați, nu arată cu degetul spre cineva anume, nu scrie și nu analizează situația cu încrâncenare. Ba chiar, uneori, exemplele și descrierile sunt punctate cu un umor vaporos, cu ironie, dar și cu amărăciunea specialistului conștient că lucrurile puteau arăta altfel. Pandemia și provocările sale sunt analizate în această nouă carte nu neapărat prin prisma prezentului, ci din perspectiva nu foarte optimistă a evoluției economiei mondiale, în general, și a celei românești în particular. O lectură care îndeamnă la calm, luciditate și cumpătare.

 

*   

 

„Profesorul de Economie Mircea COȘEA, prin această carte, ține încă o lecție de economie prin care arată că dacă viața este trăită după principiul apa trece, pietrele rămân speranța unui trai mai bun, deși posibilă și realizabilă, devine doar o închipuire. Astfel se întâmplă chiar și într-o perioadă pe care cu toții o dorim cât mai curând trecută, dar care, așa cum arată în această carte Profesorul, ne schimbă deja viața prezentă și viitoare.”

Conf. univ. dr. Dragoș Huru
Academia de Studii Economice din București,
Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată
Director al Departamentului de Economie şi Politici Economice