VALORILE ȘI CONDIŢIA UMANĂ

24,15 lei

Descriere

An apariție: 2014

Autor: IOAN N. ROŞCA

ISBN: 978-606-20-0140-7

Nr. pagini: 192

Plecând de la faptul că axiologia şi antropologia filosofică interferează în cea mai mare măsură una cu cealaltă, am resimţit necesitatea de a le trata nu separat, ci în strânsă conexiune a motivelor lor tematice şi ideatice. În consecinţă, în cele ce urmează, fiecare temă axiologică este acompaniată de o temă antropologică, într-un fel de corespondenţă biunivocă, fiecare binom putând fi citit şi invers, dinspre cea de a doua temă spre cea dintâi.

Prin relevarea conexiunii dintre domeniul axiologic şi cel antropologic consider că am reuşit să pun mai bine în evidenţă semnificaţiile umane ale sferei valorilor şi semnificaţiile valorice ale fiinţei umane şi, astfel, să aduc anumite contribuţii în fiecare din cele două domenii.

Aşadar, lucrarea de faţă constituie o sinteză personală, în care expun şi dezvolt o concepţie proprie, pe care am conturat-o deja în unele scrieri anterioare despre valori şi despre om ca subiect axiologic. Dialogând cu gânditori prestigioşi, români sau străini, recunoscuţi pentru aportul lor în domeniul axiologiei sau în cel al antropologiei filosofice, nu am urmărit o sistematizare şi explicitare a achiziţiilor datorate acestora, ci mi-am propus să aduc noi idei şi argumente, fie concordante, fie, uneori, diferite de cele cu care se află în dialog.

Odată cu problematica teoretică de interes actual, am urmărit şi tratarea acesteia într-un mod cât se poate de coerent şi accesibil, astfel încât lucrarea să se adreseze nu numai specialiştilor, ci şi unui cerc mult mai larg de cititori, dornici de autocunoaştere şi de afirmare autentic umană. Măsura realizării nu poate fi însă dată decât de către cititorii pe care îi invit la lectură.

(Din Cuvânt de întâmpinare)